Het ansichtkaartenproject: ‘Hoe kunnen we samen de wereld een klein stukje mooier maken?’

Het versturen van een ansichtkaart. Een ondergewaardeerde manier van communiceren als je het aan mij vraagt. Alles gaat tegenwoordig via de mail of WhatsApp, terwijl het ontvangen van een ansichtkaart vaak nog kan voelen als het ontvangen van een klein cadeautje. Daarom leek het mij fijn om mogelijk een verhaal te kunnen vertellen of een boodschap te kunnen overbrengen door middel van deze ansichtkaarten. Ik besloot daarom 10 kaarten te versturen naar verschillende, voor mij vreemde mensen, over de hele wereld. ( Dit deed ik via https://www.postcrossing.com/ ) De vraag die ik deze mensen heb gesteld is: ‘Hoe kunnen we samen de wereld een stukje mooier maken?’ Zie hier het resultaat!

Kaart 1 – Letland

‘Hi! This card is from Riga, Latvia. I believe that one can improve the world if we think more about our surroundings than ourselves. Best, Sanita’

‘Hoi! Deze kaart komt uit Riga, Letland. Ik geloof dat je de wereld kunt verbeteren als we meer aan onze omgeving denken dan aan onszelf. Groet, Sanita ‘

Kaart 2 – Engeland

‘In answer to your question, reduce rubbish an recycle. These are things I try to do to protect the environment and animals, Gill’

‘In antwoord op uw vraag, verminder afval en recycle. Dit zijn dingen die ik probeer te doen om het milieu en dieren te beschermen, Gill ‘

Kaart 3 – Duitsland

‘Hallo Femke 🙂 Yesterday I got a card with a x-mas wishlist. One of the wishes: more brain for racists! One side this could be dangerous but other side there would be less. 🙂 But without racism the world would be a little bit better place. 🙂 Greetings from Wuppertal, Antje’

‘Hallo Femke 🙂 Gisteren kreeg ik een kaart met een kerstwensenlijst. Een van de wensen: meer brein voor racisten! Aan de ene kant kan dit gevaarlijk zijn, maar aan de andere kant zou er ook minder gevaar zijn. 🙂 Maar zonder racisme zou de wereld een beetje beter zijn. 🙂 Groeten uit Wuppertal, Antje ‘

Kaart 4 – Rusland

‘Dear Femke! Greetings from Russia! I’m Viktoria, a PhD student coming from the far east of Russia, but living in Nizjni Novgorod. I think if we would stop waging wars & conflicts, chasing profit and would direct resources to mental, spiritual and physical advancement of humankind, to science and culture to achicving balance with nature, then the world would be a better place. Best wishes, Viktoria’

‘Beste Femke! Groeten uit Rusland! Ik ben Viktoria, een promovendus uit het verre oosten van Rusland, maar woonachtig in Nizjni Novgorod. Ik denk dat als we zouden stoppen met het voeren van oorlogen en conflicten, het najagen van winst en middelen zouden richten op mentale, spirituele en fysieke vooruitgang van de mensheid, op wetenschap en cultuur om het evenwicht met de natuur te verbeteren, dan zou de wereld een betere plek zijn. Beste wensen, Viktoria ‘

Kaart 5 – Brazilië

‘Dear Femke, Answering your question: with authentic people with free minds and hearts. Also…music, books, art… and sunflowers! Ana’

‘Beste Femke, antwoord op je vraag: met authentieke mensen met een vrije geest en hart. Ook … muziek, boeken, kunst … en zonnebloemen! Ana’

Kaart 6 – Frankrijk

‘Hello Femke. My name is Annie. I’m an ecologist militant since my fee age. ( I’m 53 years old ) I think if all humanity, protect nature and animals, this world become better. My husband and I let our garden without chimicals for bees and birds. It’s nog enough of course. Annie’

‘Hallo Femke. Mijn naam is Annie. Ik ben een ecoloog militant sinds mijn leeftijd. (Ik ben 53 jaar oud) Ik denk dat als de hele mensheid, de natuur en dieren beschermt, deze wereld beter wordt. Mijn man en ik lieten onze tuin zonder chimicaliën voor bijen en vogels. Het is natuurlijk niet genoeg. Annie’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *