De les ‘Management voor beginners’ gegeven door Wiel Schmetz

Op maandag 15 april werd ik door een aantal dames van Condor 2 meegevraagd naar een les ‘Management voor beginners’ op de FHJ. Als klassenvoorzitters liepen zij tegen een aantal struikelblokken aan, en daarom vroegen ze of ik het ook fijn vond om ook een aantal tips te krijgen. Dat klonk als een goed plan! Nu ik een aantal weken later mijn aantekening terugvond, leek het mij erg waardevol hier nog even te benoemen wat ik die dag heb geleerd.

Een aantal mooie woorden uit de Powerpoint-presentatie van meneer Schmetz:

Jij en de groep > Doe een persoonlijk onderzoek > Wie heb ik hier eigenlijk voor mij zitten?

 • Je moet jouw plaats in de groep ‘kennen’
 • Begrijpen dat gedrag , gedrag oproept
 • Jouw kwaliteiten kunnen benoemen
 • De patronen in jouw gedrag herkennen.

Vermijd een discussie in groepsverband > Bespreek problemen liever één op één.

Mocht iemand weinig interesse tonen of niet lekker in zijn of haar vel zitten, benader dan op een manier waarop je geen vooroordelen hebt. Stel daarom ook vragen:

 • Wat zou jij graag willen?
 • Wat heb je van ons nodig?

Leidinggeven in de journalistiek. De eisen:

 • Open karakter
 • Goed om kunnen gaan met mensen
 • Inspireren, motiveren en een open werksfeer creëren
 • Aanspreekpunt, aansturen en begeleiden
 • Stressbestendig ( haha )
 • Actieve houding
 • Op tijd zijn

Leidinggeven:

 • MACHT – Jij hebt het voor het zeggen

+ Betrouwbaar , moedig, beschermend …. – Overheersend, zelfzuchtig, autoritair

 • GEZAG – anderen nemen het van jou aan

+ Autoriteit, ervaring, kennis… – Arrogant, wispelturig

 • CHARISMA – Anderen doen het voor jou – De gun-factor

+ Bevlogen, bezielend, inspirerend…. – Beklemmend, verdovend ….

Vier stijlen van leiderschap

 1. Leiden : sturen, voorschrijven, instrueren, controleren ( risico : autoritair )
 2. Begeleiden : kaders stellen, betrekken, complimenteren, stimuleren, luisteren, vragen stellen ( risico : therapeut )
 3. Steunen : samen beslissen, stimuleren, helpen, klankbord ( risico : betuttelen )
 4. Delegeren : voorwaarden scheppen, beslissingen over laten aan team dat zelf verantwoordelijk is ( risico : laat maar waaien )

Waarom deel ik dit op mijn blog?

Ik denk dat ieder nieuw inzicht waardevol is in ons leerproces. Als klassenvertegenwoordiger vind ik het soms erg lastig om te weten waar ik wél en niet moet ingrijpen. Ik heb tijdens deze lezing zowel over mezelf als over mijn klasgenoten
geleerd . Ik blijk een ‘overleggerichte voorzitter’ te zijn. Ook werk ik erg begeleidend en steunend wat dus niet te therapeutisch en betuttelend moet worden.

Voor mij dus voor mij belang om even te benoemen. Zeker ook als journalist lijkt het mij belangrijk om soms even naar je krachten en verbeterpunten te kijken. Waarbij het mij ook waardevol lijkt om daardoor te leren wie je bent als mens en daar heeft deze les ook een beetje aan bijgedragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.